top of page
Restaurering

Er du den heldige eier av et vernet eller fredet bygg, kan reparasjoner og endringer kreve en spesiell innsikt i de gamle byggeskikkene.

Det ligger ofte føringer på materialer og utførelse basert på byggets verneklasse.

Feil bruk av materialer på slike bygg kan fort bli til kostbare feil som ødelegger viktige kulturminner.

Som Fagskoleteknikker innen Bygningsverk har vi både kunnskapen, verktøyet og samarbeidspartnere som kan hjelpe deg med restaureringen av ditt kulturminne.

 

Vi har kjennskap til de forskjellige støtteordningene for vernede og fredede bygg og kan hjelpe til med utarbeidelse av søknader.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Kulturminner og vern

Kulturminnefondet

Bygg og Bevar

bottom of page