top of page
Etterisolering

Forskning fra SINTEF viser at det mest miljøvennlige er å rehabilitere eksisterende hus.

Det statlige selskapet Enova har en rekke støttetiltak som skal bidra til energieffektivisering av eksisterende bygg.

Som Sertifisert Energirådgiver kan vi hjelpe til med energiberegninger og utarbeide tiltaksplaner som trengs for å søke støtte.


Relevante linker
Enøk - energisparing for boliger
Tips og fakta om etterisolering fra Enova
Riktig etterisolering
Beregningsprogram fra Bygg og bevar om etterisolering

De mest bærekraftige byggene finnes allerede

bottom of page