top of page
Energieffektivisering og etterisolering

Forskning fra SINTEF viser at det mest miljøvennlige er å rehabilitere eksisterende hus.

Det statlige selskapet Enova har en rekke støttetiltak som skal bidra til energieffektivisering av eksisterende bygg.

Som Sertifisert Energirådgiver kan vi hjelpe til med energiberegninger og utarbeide tiltaksplaner som trengs for å søke støtte.

Energirådgivning

Du får inntil 5.000 kroner i støtte når du engasjerer en energirådgiver til å kartlegge energitiltakene som passer for boligen din.

Lurer du på hvilke energitiltak du bør gjennomføre i boligen din? Svarene får du ved å hyre inn en energirådgiver. Han eller hun vil kartlegge tilstanden på boligen, gi den et energimerke og lage en plan med tiltak som vil redusere energibruken.

Planen gjør det enklere å vurdere hvilke energitiltak du skal gjennomføre. Vi støtter en rekke av tiltakene som energirådgiveren vil anbefale. 

Du kan også få støtte til energirådgivning i din fritidsbolig. 

Oppgradering av bygningskroppen

Du får inntil 150.000 kroner i støtte når du oppgraderer bygningskroppen på huset ditt.

Støtte til oppgradering av bygningskroppen er for deg som tenker helhet når du pusser opp, og inkluderer omfattende energitiltak i oppgraderingen. Tiltaket innebærer en forbedring av varmeisolasjonen i yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur. En slik oppgradering vil redusere varmetapet betydelig og dermed bidra til lavere energibruk og reduserte kostnader. Med på kjøpet får du et lunere inneklima og økt bokomfort.

Oppgradering av bygningskroppen egner seg godt for deg som:

  • Skal i gang med en større endring av boligen.

  • Skal gjøre noe med for eksempel tak, kledning eller vinduer.

  • Har anledning til å bedre boligens energistandard.

  • Har en bolig fra 80-tallet eller eldre.

  • Ønsker å oppgradere boligen til dagens byggestandard eller høyere.

  • Ønsker et godt inneklima og lavere energiutgifter.

  • Ønsker en moderne og funksjonell bolig som krever mindre vedlikehold.

 

Du kan også få støtte til oppgradering av bygningskroppen i din fritidsbolig. 

www.enova.no

Etterisolering

Etterisolering av boligen din kan være en god investering. Etter en befaring vil vi kunne gi deg verdifulle råd om hva som vil lønne seg for deg og din bolig. Vi er faglig oppdaterte på etterisolering av eksisterende og eldre bygninger.

Relevante linker

Enøk - energisparing for boliger

Tips og fakta om etterisolering fra Enova

Riktig etterisolering

Beregningsprogram fra Bygg og bevar om etterisolering

De mest bærekraftige byggene finnes allerede

bottom of page